Propozice pro DPS

Dětská Prima sezóna (DPS)

Náchodská Prima sezóna, o.p.s. srdečně zve vaši školu, školku, dětskou skupinu či zájmový kroužek k účasti na festivalu v části nazvané „Dětská Prima sezóna“, která se bude konat ve čtvrtek 16. května 2019.

DPS vyhlašuje divadelní a výtvarnou přehlídku na téma:

LES a všechno s ním související

(vše co v něm roste, žije a třeba i straší a kouzlí)

Věkové kategorie:

  1. Předškolní věk (3 - 6 let)
  2. Mladší školní věk (7 - 12 let)
  3. Žáci 2. stupně + studenti gymnázia (13 - 15 let)

Části a témata DPS:

  1. Přehlídka divadelní a muzikálové tvorby či komponovaných pásem: Téma: LES

  2. Soutěžní výtvarná část:

    MŠ + 1. stupeň ZŠ (výtvarná)
    2. stupeň ZŠ + studenti gymnázia (13 - 15 let): výtvarně - literární

Nechte se ale inspirovat atmosférou lesa, tím jak si stromy povídají - jejich vzkazy a vzájemnou komunikací.  Inspirací Vám může být i tropický deštný prales - neproniknutelnost, ovíjení, liány.  Zajímavým tématem je setkání se stromem - silueta stromu a jeho proměny, stáří stromu - letokruhy, suky, poranění, větev a její tvar, stavba, objem, detail, kořeny stromů, proplétání, sbírka materiálů z lesa - jehličí, větve.
Silným podnětem pro tvorbu je i dřevo a list - proces proměny mezi dřevem a papírem, studie linií a struktur, pozorování přírodních jevů, proces stárnutí a odumírání, usychání, tlení, pohyb listu ve vzdušném víru, vznášení, chvění, pád a mnohé další, zkrátka nechte se inspirovat.

Maximální počet přihlášených prací je 5 ks na třídu mateřské nebo základní školy.

Označení prací na jejich zadní straně: Uveďte jméno a příjmení, věk autora, popř. autorů a název práce.

Přihlášky: Přihlášení je možné elektronicky do 19. dubna 2019


Kdy a kam práce odevzdat?

Označené, podepsané práce doručte osobně nebo poštou do 19. dubna 2019 na radnici v Náchodě, na adresu Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod k rukám Sabiny Matoulkové (odbor kultury, sportu a cestovního ruchu).

Nejlepší práce ze všech věkových kategorií budou vystaveny v náchodské kavárně „Prima sezóna“, při závěrečné vernisáži tamtéž budou nejzdařilejší literární práce přečteny.

Zaslané práce se nevracejí.