Studentská filmová soutěž NPS 2018

Ve středu 16. května 2018 se uskutečnil 12. ročník soutěže studentských filmů ve video sále kina Vesmír v Náchodě. Na organizaci se podílí Impuls Hradec Králové, jmenovitě Ondřej Krejcar, který zajistil přípravu filmů a projekci soutěžní kolekce a spolu s prof. Rudolfem Adlerem hodnotili soutěžní kolekci a vedli rozborový seminář, Jarmila Šlaisová zajišťuje celkovou organizaci soutěže.

Každoroční „kontaktní“ propagací se soutěž dostala do povědomí škol i studentů. Vzhledem k existenci víceletých gymnázií jsme otevřeli soutěž i pro základní a základní umělecké školy, aby jejich žáci nebyli „diskriminováni“ oproti studentům nižších ročníků osmiletých gymnázií. Přihlašují se i mladí z různých zájmových uskupení, kde se filmu věnují. Věkový „rozpal“ zúčastněných autorů je tak poměrně značný. Ale nikoho neodmítneme. Při závěrečném hodnocení filmů přihlížíme k jednotlivým věkovým skupinám, aby ceny byly rozděleny pokud možno spravedlivě. Žánrové kategorie jsou tradiční: dokumenty a reportáže, hraný a animovaný film, experimenty a videoklipy. Autoři nejlepších snímků získají náchodskou PRIMA CENU, cenu za nejlepší kameru a ostatní oceněné filmy pak čestná uznání.

Letos nás opět potěšil velký zájem mladých o filmování, ale hlavně velmi dobrá úroveň celé kolekce. Přihlášeno bylo 66 snímků ze všech typů škol, plus dva, které k nám do termínu předvýběru nedorazily. Z celkového počtu bylo 13 dokumentů, 18 hraných, 31 animovaných filmů a 4 snímky na rozhraní experimentu a videoklipu. Po zhlédnutí filmů v předvýběru jsme konstatovali, že až na malé výjimky, byla škoda každého, který se z časových důvodů už do soutěžní kolekce nevešel.

Děkujeme všem za účast v soutěži a těšíme se na setkání v příštím roce.

Kontakty

Náchodská Prima sezóna, o.p.s.
Masarykovo náměstí 1
547 01 Náchod
nps@mestonachod.cz
tel.: +420 491 405 328
mobil: +420 778 701 319

Sledujte nás