Přihlášky pro divadlo

Přihlášení je možné elektronicky do 14. dubna 2019


Povinné informace:

  • základní údaje o autorovi/ech (pokud se nejedná o běžný dramatický text)
  • textovou předlohu inscenace, pokud existuje
  • pokud existuje odkaz na internet, kde je možné shlédnout záznam představení, nebo zkoušky, ze kterého bude patrný základní charakter inscenace
  • pokud existuje odkaz na internet, kde jsou fotografie (s vypořádanými autorskými právy) pocházející z představení, které budou použity k přípravě programové brožury, případně k dalším propagačním účelům
  • osoby a obsazení včetně dalších údajů o tvůrčím týmu – režisér, scénograf, autor hudby, pedagogické vedení apod.
  • anotaci inscenace v rozsahu max. 15 řádků použitelnou bez úprav jako metodický list pro školy, které mají zájem představení navštívit
  • požadavky na hrací prostor, osvětlení, jiné technické vybavení
  • jméno kontaktní osoby, její korespondenční adresa, e-mail, mobil, případně jiná spojení.

K neúplným přihláškám či přihláškám doručeným po termínu uzávěrky nebude možné z organizačních důvodů přihlédnout.

Programová rada Náchodské Prima sezóny sdělí všem přihlášeným souborům své rozhodnutí o zařazení jednotlivých inscenací do programu nejpozději do 30. dubna 2019.

Nejlépe ohodnocené divadelní představení bude následně odbornou porotou doporučeno dramaturgické radě divadelního festivalu Jiráskův Hronov k zařazení do jeho „volného programu“ ročníku 2019.

Přihlašovací formulář pro divadlo

(položky označené * jsou povinné, po vyplnění údajů pokračujte kliknutím na tlačítko Další na další stránku formuláře a to až na stránku s tlačítkem Registrovat, jehož prostřednictvím přihlášku odešlete)

KONTAKTNÍ ÚDAJE