Studentská filmová soutěž NPS 2018

Ve středu 16. května 2018 se uskutečnil 12. ročník soutěže studentských filmů ve video sále kina Vesmír v Náchodě. Na organizaci se podílí Impuls Hradec Králové, jmenovitě Ondřej Krejcar, který zajistil přípravu filmů a projekci soutěžní kolekce a spolu s prof. Rudolfem Adlerem hodnotili soutěžní kolekci a vedli rozborový seminář, Jarmila Šlaisová zajišťuje celkovou organizaci soutěže.

Každoroční „kontaktní“ propagací se soutěž dostala do povědomí škol i studentů. Vzhledem k existenci víceletých gymnázií jsme otevřeli soutěž i pro základní a základní umělecké školy, aby jejich žáci nebyli „diskriminováni“ oproti studentům nižších ročníků osmiletých gymnázií. Přihlašují se i mladí z různých zájmových uskupení, kde se filmu věnují. Věkový „rozpal“ zúčastněných autorů je tak poměrně značný. Ale nikoho neodmítneme. Při závěrečném hodnocení filmů přihlížíme k jednotlivým věkovým skupinám, aby ceny byly rozděleny pokud možno spravedlivě. Žánrové kategorie jsou tradiční: dokumenty a reportáže, hraný a animovaný film, experimenty a videoklipy. Autoři nejlepších snímků získají náchodskou PRIMA CENU, cenu za nejlepší kameru a ostatní oceněné filmy pak čestná uznání.

Letos nás opět potěšil velký zájem mladých o filmování, ale hlavně velmi dobrá úroveň celé kolekce. Přihlášeno bylo 66 snímků ze všech typů škol, plus dva, které k nám do termínu předvýběru nedorazily. Z celkového počtu bylo 13 dokumentů, 18 hraných, 31 animovaných filmů a 4 snímky na rozhraní experimentu a videoklipu. Po zhlédnutí filmů v předvýběru jsme konstatovali, že až na malé výjimky, byla škoda každého, který se z časových důvodů už do soutěžní kolekce nevešel.

Děkujeme všem za účast v soutěži a těšíme se na setkání v příštím roce.

Ocenění

PRIMA CENA

SVĚDOMÍ

 • Daniel Dandul
 • Contra Studios, Velký Týnec

ÚNIK

 • Petr Wolf
 • Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem

PEKLO NA MÍRU

 • Petr Sulan, Jana Mašková
 • SPŠ sdělovací techniky, Praha

PÁVI

 • Matouš Felkel a kolektiv autorů
 • Anima Roztoč, Roztoky u Prahy

PEVNOST BOYARD

 • Pavla Mitašová
 • Katolické gymnázium Třebíč


PRIMA CENA za kameru

KOUSEK SNU

 • Jakub Gabrhel, Albrechtice u Českého Těšína

ČESTNÉ UZNÁNÍ

DÍVKA S KNIHOU

 • Jaroslav Beran
 • Tylova herecká škola Kutná Hora

MIA AND LESLIE

 • Adam Janata
 • EDUSO SOŠ multimediální a propagační tvorby Praha

MAX

 • Václav Veselý
 • Tylova herecká škola Kutná Hora

OBSTOJNÁ TRAFIKA

 • Kristýna Jelínková
 • Anima Roztoč, Roztoky u Prahy

UFO

 • Kačka Frgálová, Petra Havelková, Marika Krčmářová, Sára Kárníková
 • Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí

LÁSKA NA POSLEDNÍ POHLED

 • Vítězslava Faltysová
 • Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí

VOŇAVKA

 • Andrea Janovská
 • SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové

VRBA

 • Diana Dittrichová, Johana Žabová, Kristýna Netušilová,
 • SPŠ sdělovací techniky Praha

LÉTÁNÍ BEZ LETENKY

 • Ondřej Čálek
 • NAŠA TV, ZUŠ Police nad Metují

PITVA 8000

 • Matyáš Hroch, SPŠ sdělovací techniky Praha

KŘÍDLA

 • Vilém Zavadil, EDUSO - SOŠ multimediální a propagační tvorby Praha

CENA VÝCHODOČESKÉHO VOLNÉHO SDRUŽENÍ PRO AMATÉRSKÝ FILM A VIDEO

přímý postup filmu do soutěže 60. RYCHNOVSKÁ OSMIČKA

PEKLO NA MÍRU

 • Petr Sulan, Jana Mašková
 • Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha

VRBA

 • Diana Dittrichová, Johana Žabová, Kristýna Netušilová,
 • Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha

SVĚDOMÍ

 • Daniel Dandul, Contra Studios