Propozice pro literaturu

Soutěže se mohou účastnit studentky a studenti do věku 26 let. Soutěžit mohou jednotlivci i školy. Kromě všeobecných podmínek musí soutěžící nebo škola, která je zastupuje, splnit následující podmínky:

Přihláška:

Přihlášení je možné pouze elektronicky do 23. 4. 2023

Pravidla soutěže:

  1. Soutěžící mohou obeslat obě kategorie (poezie, próza).
  2. Soutěžící mohou soutěž obeslat nejvýše třemi pracemi.
  3. Práce NESMĚJÍ být označeny jmény soutěžících, ale pouze názvem.
  4. Práce vkládejte v elektronické podobě (nejlépe ve formátu pdf) do elektronické přihlášky

Soutěžní kategorie a rozsah soutěžní práce:

  1. Poezie: volné téma: max. tři básně, rozsah básně max. 100 řádků textu.
  2. Próza: povídka – volné téma: max. tři povídky, rozsah povídky max. 250 řádků textu.

Vzhledem k časové náročnosti posuzování jednotlivých prací, prosíme všechny soutěžící o dodržení výše předepsaného rozsahu textu. Děkujeme za pochopení. Počet soutěžících není omezen.