Propozice pro DPS

Dětská Prima sezóna (DPS)

Náchodská Prima sezóna, o.p.s. srdečně zve vaši školu, školku, dětskou skupinu či zájmový kroužek k účasti na festivalu v části nazvané „Dětská Prima sezóna“.

DPS vyhlašuje divadelní a výtvarnou přehlídku na téma:

 

bude upřesněno

Techniky: kresba, malba, kolář, keramika, prostorové objekty!

Věkové kategorie:

  1. Předškolní věk (3 - 6 let)
  2. Mladší školní věk (7 - 12 let)
  3. Žáci 2. stupně + studenti gymnázia (13 - 15 let)

Části a témata DPS:

  1. Přehlídka divadelní a muzikálové tvorby či komponovaných pásem.

  2. Soutěžní výtvarná část:

    MŠ + 1. stupeň ZŠ (výtvarná)
    2. stupeň ZŠ + studenti gymnázia (13 - 15 let): výtvarně - literární

 

Maximální počet přihlášených prací je 5 ks na třídu mateřské nebo základní školy.

Označení prací na jejich zadní straně: Uveďte jméno a příjmení, věk autora, popř. autorů a název práce.

Přihlášky: Přihlášení je možné elektronicky do 23. 4. 2023


Kdy a kam práce odevzdat?

Označené, podepsané práce doručte osobně nebo poštou do 5. května 2023 na radnici v Náchodě, na adresu Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod k rukám Sabiny Matoulkové (odbor kultury, sportu a cestovního ruchu).

Práce ze všech věkových kategorií budou vystaveny ve vstupní hale ZUŠ Náchod.

Zaslané práce se nevracejí.