Propozice pro DPS

Dětská Prima sezóna (DPS)

Náchodská Prima sezóna, o.p.s. srdečně zve vaši školu, školku, dětskou skupinu či zájmový kroužek k účasti na festivalu v části nazvané „Dětská Prima sezóna“, která se bude konat konat 27. května 2022.

DPS vyhlašuje divadelní a výtvarnou přehlídku na téma:

DRACI – báje a mýty

Motto: “Nebeští draci nosí na hřbetě palác božstev, božští draci vytvářejí vítr a déšť pro dobro lidstva, pozemští draci určují toky řek a potoků, podzemní draci střeží poklady ukryté zrakům lidí“. Jorge Luis Borges

Báje a pověsti

 • Nebeští draci - slunce, měsíc, kometa a jejich pouť na obloze
 • Drak v čínské mytologii, nebo okřídlený had v bájích Indiánů
 • Poklady střežené podzemními draky - zlato a drahé kamení, čistá voda, láska
 • Dračí svět v dutinách země - jeskyně a sluje, krasová bludiště, tajemná jezera, kde sídlí draci a hadi
 • Dračí pohádky a pověsti - Princ Bajaja, boj sv. Jiří s drakem
 • Dračí dech a zrození hory, údolí
 • Ze života malých dráčků - texty a ilustrace vlastní pohádky

Drak pod lupou

 • Dračí vejce - barevnost, co ukrývá, jaké tajemství
 • Silueta zárodku draka - jak si jej představuji
 • Pohyb dračího těla, pomalá chůze, běh, let
 • Dračí stopy
 • Textura kůže - dekorativní variace z řazených prvků

Dračí kniha

 • Jak napsat dračí knihu - leporelo, vyprávění, písmo, ilustrace
 • Drak zlý x drak hodný - odlišit
 • Znak pro dračího krále
 • Karty s dračími motivy
 • Dračí písmo - kdo ho rozluští

Projekt vychází z úcty k neznámému, které se odráží ve vstupním textu. Mýtické představy nás přenesou do světa fantazie a ta nás vede do konkrétních motivů. Dětská fantazie je nekonečná a nechte ji plně rozvinout!!

 

Techniky: kresba, malba, kolář, keramika, prostorové objekty!

Věkové kategorie:

 1. Předškolní věk (3 - 6 let)
 2. Mladší školní věk (7 - 12 let)
 3. Žáci 2. stupně + studenti gymnázia (13 - 15 let)

Části a témata DPS:

 1. Přehlídka divadelní a muzikálové tvorby či komponovaných pásem.

 2. Soutěžní výtvarná část:

  MŠ + 1. stupeň ZŠ (výtvarná)
  2. stupeň ZŠ + studenti gymnázia (13 - 15 let): výtvarně - literární

 

Maximální počet přihlášených prací je 5 ks na třídu mateřské nebo základní školy.

Označení prací na jejich zadní straně: Uveďte jméno a příjmení, věk autora, popř. autorů a název práce.

Přihlášky: Přihlášení je možné elektronicky do 6. května 2022


Kdy a kam práce odevzdat?

Označené, podepsané práce doručte osobně nebo poštou do 6. května 2022 na radnici v Náchodě, na adresu Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod k rukám Sabiny Matoulkové (odbor kultury, sportu a cestovního ruchu).

Práce ze všech věkových kategorií budou vystaveny ve vstupní hale ZUŠ Náchod.

Zaslané práce se nevracejí.