Přihlášky pro DPS

Přihlášení je možné elektronicky do 19. dubna 2019


Kdy a kam práce odevzdat?

Označené, podepsané práce doručte osobně nebo poštou do 19. dubna 2019 na radnici v Náchodě, na adresu Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod k rukám paní Matoulkové (odbor kultury, sportu a cestovního ruchu).

Maximální počet přihlášených prací je 5 ks na třídu mateřské nebo základní školy. Označení prací na jejich zadní straně: Uveďte jméno a příjmení, věk autora, popř. autorů a název práce.

Nejlepší práce ze všech věkových kategorií budou vystaveny v náchodské kavárně „Prima sezóna“, při závěrečné vernisáži tamtéž budou nejzdařilejší povídky přečteny.

Zaslané práce se nevracejí.

Přihlašovací formulář pro Dětskou Prima sezónu

(položky označené * jsou povinné, po vyplnění údajů pokračujte kliknutím na tlačítko Další na další stránku formuláře a to až na stránku s tlačítkem Registrovat, jehož prostřednictvím přihlášku odešlete)

ADRESA