Výsledky filmové sekce 2022

 

PROTOKOL POROTY

Do soutěže bylo zařazeno celkem 12 snímků v celkové délce 194 minut čistého času. Ze soutěžních kategorií byly zastoupeny dokumenty a hrané snímky. Porota ve složení prof. Rudolf Adler, Mgr. Jarmila Šlaisová a MgA Tereza Štěpánková zhlédla všechny snímky, provedla jejich rozbor a vyhodnocení a doporučila pořadatelům udělit ocenění následovně:

 

CENA za filmy:

PASTVINA, Josef Dvořák, Slezská univerzita Opava

O KOUZELNÉ LAHVI, Jan Kočí, Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř

 

Čestné uznání za filmy:

BUDU Z TVÉ KRÁSY ŽÍT, Tereza Vokatá, FAMO Písek

KOMPROMIS, Sára Chromá, Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí

LÉTA DOZRÁVÁNÍ, Zdeněk Picpauer, Delta-SŠ informatiky a ekonomie, Pardubice

ZA PÁR HODIN ZÍTRA, Jan Daniel, FAMO Písek


13. května 2022

Porota: Rudolf Adler v.r.
Jarmila Šlaisová v.r.
Tereze Štěpánková v.r.